Reeglid Teenused Banlist Adminlist

Jailbreak reeglid - 06.12.2020

Üldine
1.1 | Laimamine, sõimamine, liigne ropendamine ja rassism on keelatud!
 - Ropendamise alla ei lähe tsentsuuritud tekst
1.2 | Mängija isiklikke asju (IRL pilt, kool, nimi jne) on keelatud jagada.
1.3 | Simoni ja LRi segamine keelatud!
1.4 | Ghost* ja spam keelatud!
1.5 | Buggidest peab teavitama koheselt admini!
1.6 | Mängu lihtsustamine hackide, modide või ükskõik mis teisel moel on rängalt keelatud!
1.7 | Teiste lehtede, serverite või kommuunide reklaamimine on keelatud!
1.8 | Kui puurid pole enne või täpselt 9:20 avatud on global freeday.
1.9 | Keelatud on mapwalk, võimatud kohad kuhu üksi ei ulatu, nende alla kuulub:
 - Koht kuhu nonVIPid ei saa (pood ei kuulu kasutamisele alla).
 - Pärast omal jõul välja ei saa (admin menüü ei ole oma jõud).
1.10 | Liigutamise alla ei kuulu hiire liigutamine (v.a konkreetse käsu puhul: Simon Says, olete TÄIELIKULT liikumatult), ülejäänud kõik on liigutamine.
Valvurid (CT)
2.1 | Valvuriks on lubatud minna järgmiste tingimuste täitmisel:
 - Minimaalse müra/sahina ning mõõduka volüümiga mikrofon
 - Oskad peale sõnamängude ja niisama tapmise ka midagi muud teha
 - Suudad midagi mässavate vangide vastu teha
2.2 | Käske võib jagada ainult Simon ning käsk algab alati "Simon says" (Häälda: "Saimon seis")
2.3 | Kergemate erandite tegemine vangile on lubatud.
 Näited:
  - Vang hakkas .5s liialt hilja grupi järgi liikuma
  - Võttis korraks Smoke kätte aga pidi olema liikumatult
2.4 | Kui üle saab minna aind 1 valvur, siis võib teha "only days" vote kui enamus (70%) nõus.
2.5 | Valvuril on lubatud vang tappa igaljuhul kui:
 - Vang on kongist väljas enne kongide esmast avamist
 - Vang omab kuulidega tulirelva
 - Blokeerib kongi uksi/väravaid
2.6 | Kui vang saab kogemata relva (nt: Valvur sureb kõrval ära), peab andma võimaluse, et see ära droppida
2.7 | Keskel puuris/augus olevatele vangidele ei kehti käsud kuni valvur seal sees on.
2.8 | Keelatud anda käsku mis käsib tappa valvuri.
2.9 | Tegevus kus olulised elud, peab laskma kõigil elusi võtta!
2.10 | Freekillides 4 või rohkem vangi peab tulema global freeday.
2.11 | Kui eelmisi käske üle ei kirjutata/kästa(?), siis kehtivad need edasi.
2.12 | Keelatud on teha käsku viimane sureb kes kükitab/tõuseb püsti.
2.13 | Käsku peab kordama kui enamus sellest aru ei saanud.
2.14 | Mikri lahti lastes peab olema nosimoni vahe märgatav.
2.15 | Respawneri tagasi kutsung on lubatud, kuid peab tagasi lubama ka kõik järgnevad respawnerid, ning käsku ei tohi tühistada enne 15 sekundi möödumist.
2.16 | Ilma mõjuva põhjuseta ei tohi käeraudu vangi panna!
 Mõjuvad põhjused näiteks:
 - Üritas korduvalt sulle nuga anda.
 - Proovis põgeneda ära.
2.17 | Keelatud on esimesi käske kontrollida puurid kinni.
 - Vang võib liikuda, aga kui puurid avatakse uuesti ja vang koheselt käsku ei täida, siis lubatud ära tappa.
2.18 | Feik simoni tegemine ja sõnaga "Simon" sarnaste sõna kasutamine käsuks on keelatud!
Vangid (T)
3.1 | Kui vang avab puurid enne valvureid, siis on global freeday.
3.2 | Vang peab näitama LR ajal rada valvurile
3.3 | Relvaka minemine on vangil keelatud (v.a vastava päeva ajal).
3.4 | Vangi freeday lõppeb kui:
 - Alles on ainult üks käsku täitev vang
 - Rikub freeday reeglit (nt: Relvaka minek või Simoni poolt antud eraldi käsku)
3.5 | Teiste vangide asukohta ei tohi ilma Simoni käsuta ette öelda
3.6 | Igat käsku peab täitma esimesel võimalusel.
 - Kongide sulgemisel kehtivad käsud edasi.
 - Kui esimene käsk ei nõua kongist välja tulemist, siis on keelatud kongist välja tulla.
Päevad
4.1 | Päevade ajal on rangelt keelatud elude, armori ja relvade võtt.*1
 - Ei kehti freeday ja HNS päevade kohta.
4.2 | Zombie & Nightclawler day ajal on keelatud minna rasketesse kohtadesse. (nt: oneway koht)
4.3 | Warday, noscope ja HS ajal peab minema vang valvurile peale.
4.4 | Campimine vangina, et viimasena ellu jääda on keelatud!
4.5 | Kestva global freeday ajal ei tohi ilma relvata vange lasta
4.6 | Esimene freeday peab kestma vähemalt 7:30'ni (votega [60% vähemalt] võib varem)
Last Request
5.1 | Kõik eelnevad käsud lõpetavad kehtivuse.
 - Simon võib anda vangile kergeid (kükitamine ei ole kerge) käske.
5.2 | Vangil on aega 30 sekundi, et teha LR, ning lisaks 30 sekundi, et peale seda reegleid öelda.
5.3 | LR peab olema õiglane ja võrdväärne.
5.4 | Peale esimest vangi rünnakut ei pea valvur nõustuma järgnevate vangi antud reeglitega, kuid võib.
5.5 | Üksteist ei tohi rünnata enne kui pole määratud kindlat aega.
 - Alustamiseks peab andma vähemalt reageerimis aja (ca 2 sekundi).
5.6 | Mag4Mag, Shot4Shot ja põrkepallis on piisava ruumi puhul minimaalne vahe 10m, vastasel juhul nii kuidas mahub, vang võib öelda, et 10m reegel ei kehti.
5.7 | Guntoss ajal võib valvur öelda, et vang alustaks enne.
Terminid
Valvur Counter-Terrorist (CT)
Vang Terrorist (T)
LR Last Request, vangil on võimalus teha 1v1 võistlus elusate valvuritega (CMD: !lr)
Simon Vangla pealik, ainuõige isik jagama käske vangidele
Freekill Valvur tapab vangi ilma põhjuseta
Ghost Surnuna info jagamine elusale mängijale
Camp Ootama enam-vähem ühes kohas (liikumise trajektoor ~15m [Pool bravo (map) esimest korrust]) kauem kui 5sek
C4 / Allahu pomm Hävitusrelv, käib relva alla nagu M4, deagle jms