Sarmo Jailbreak reeglid - 05.01.19

1. Üldine
1.1 Laimamine, sõimamine, liigne ropendamine ja rassism on keelatud!
 - Ropendamise alla ei lähe tsentsuuritud tekst
Karistus nr 1*
1.2 Mängija jaoks ebameeldivaid asju on keelatud mainida (nt: IRL pilt, kool, nimi jne). Karistus nr 1*
1.3 Ükskõik mis moel Simoni või LRi segamine keelatud! Karistus nr 1*
1.4 Ghost* keelatud! Karistus nr 4*
1.5 Liigne spammimine ükskõik mis moel on keelatud! Vastavalt mis spam, teksti spam - gag 15min jne
1.6 Buggidest peab teavitama kõrgemat admini või Sarmo.eu lehel Otsustab kõige kõrgem isik
1.7 Mängu lihtsustamine hackide, modide või ükskõik mis teisel moel on rängalt keelatud! Karistus nr 3*
1.8 Teiste lehtede, serverite või kommuunide reklaamimine on keelatud! Karistus nr 1*
1.9 Kui puurid pole enne või täpselt 9:20 avatud on global freeday. -
1.10 Keelatud on mapwalk, võimatud kohad kuhu üksi ei ulatu, nende alla kuulub:
 - Koht kuhu nonVIPid ei saa (pood ei kuulu kasutamisele alla).
 - Pärast omal jõul välja ei saa (admin menüü ei ole oma jõud).
-
1.11 Liigutamise alla ei kuulu hiire liigutamine (v.a konkreetse käsu puhul: Simon Says, olete TÄIELIKULT liikumatult), ülejäänud kõik on liigutamine. -
2. Valvurid (CT)
2.1 Käske võib jagada ainult Simon ning käsk algab alati "Simon says" (Häälda: "Saimon seis")
2.2 Kergemate erandite tegemine vangile on lubatud.
 Näited:
  - Vang hakkas 2s liialt hilja grupi järgi liikuma
  - Võttis korraks Smoke kätte aga pidi olema liikumatult
NB! Katsetame ja proovime kuidas selle reegliga läheb, alati saab tagasi muuta.
2.3 Vangile ilma kuulideta relva droppimine on lubatud, sellest ka teavitada teisi valvureid!
2.4 Valvuriks on lubatud minna järgmiste tingimuste täitmisel:
 - Minimaalse müra/sahina ning mõõduka volüümiga mikrofon
 - Oskad peale sõnamängude ja niisama tapmise ka midagi muud teha
 - Suudad midagi mässavate vangide vastu teha
 - Aktiivne CTBan puudub
2.5 Kui üle saab minna aind 1 valvur, siis võib teha "only days" vote kui enamus (70%) nõus.
2.6 Valvuril on lubatud vang tappa igaljuhul kui:
 - Vang on kongist väljas enne kongide esmast avamist
 - Vang omab kuulidega tulirelva
 - Blokeerib kongi uksi/väravaid
2.6.1 Kõikide relvade puhul mis vang juhuslikult saab peab andma võimaluse droppida.
2.7 Keskel puuris/augus olevatele vangidele ei kehti käsud kuni puuris/augus on valvur(id).
2.8 Keelatud anda käsku mis käsib tappa valvuri.
2.9 Tegevus kus olulised elud, peab laskma kõigil elusi võtta! (Instakill tegevusega ei ole vaja elusi)
2.10 Freekillides 4 või rohkem vangi peab tulema global freeday.
2.11 Kui eelmisi käske üle ei kirjutata/kästa(?), siis kehtivad need edasi.
2.12 Keelatud on teha käsku viimane sureb kes kükitab/tõuseb püsti.
2.13 Käsku peab kordama kui enamus sellest aru ei saanud.
2.14 Mikri lahti lastes peab olema nosimoni vahe märgatav. -
2.15 Respawneri tagasi kutsung on lubatud, kuid peab tagasi lubama ka kõik järgnevad respawnerid, ning käsku ei tohi tühistada enne 15 sekundi möödumist.
2.16 Ilma mõjuva põhjuseta ei tohi käeraudu vangi panna! Mõjuvad põhjused:
 - Üritas korduvalt sulle nuga anda.
 - Proovis põgeneda ära.
2.17 Keelatud on esimesi käske kontrollida puurid kinni.
 - Vang võib liikuda, aga kui puurid avatakse uuesti ja vang koheselt käsku ei täida, siis lubatud ära tappa.
2.18 Feik simoni tegemine ja sõnaga "Simon" sarnaste sõna kasutamine käsuks on keelatud!
 - Näiteks simoniga sarnased sõnad nt: Kimon, Siimon, Shimon
3. Vangid (T)
3.1 Kui vang avab puurid enne valvureid, siis on global freeday.
3.2 Vang peab näitama ette LR race ajal valvurile rada.
3.3 Relvaka minemine on vangil keelatud (v.a vastava päeva ajal).
3.4 Vangi freeday lõppeb kui:
 - Alles on ainult üks käsku täitev vang
 - Rikub freeday reeglit (nt: Relvaka minek või Simoni poolt antud eraldi käsku)
3.5 Teiste vangide asukohta ei tohi ilma Simoni käsuta ette öelda
3.6 Igat käsku peab täitma esimesel võimalusel.
 - Kongide sulgemisel kehtivad käsud edasi.
 - Kui esimene käsk ei nõua kongist välja tulemist, siis on keelatud kongist välja tulla.
-
4. Päevad
4.1 Päevade ajal on rangelt keelatud elude, armori ja relvade võtt.*1
 - Ei kehti freeday ja HNS päevade kohta.
4.2 Zombie & Nightclawler day ajal on keelatud minna rasketesse kohtadesse.
4.3 Warday, noscope ja HS ajal peab minema vang valvurile peale.
4.4 Campimine vangina, et viimasena ellu jääda on keelatud!
4.5 Global freeday puhul peab andma vähemalt 30 sekundit vangidele põgenemiseks.
4.6 Esimene freeday peab kestma vähemalt 7:30'ni (votega [60% vähemalt] võib varem)
5. Last Request
5.1 Kõik eelnevad käsud lõpetavad kehtivuse.
 - Simon võib anda vangile kergeid (kükitamine ei ole kerge) käske.
5.2 Vangil on aega 30 sekundi, et teha LR, ning lisaks 30 sekundi, et peale seda reegleid öelda.
5.3 Kõik LR reeglid peavad olema õiglased ja võrdsed.
5.4 Peale esimest vangi rünnakut ei pea valvur nõustuma järgnevate vangi antud reeglitega, kuid võib.
5.5 Üksteist ei tohi rünnata enne kui pole määratud kindlat aega.
 - Alustamiseks peab andma vähemalt reageerimis aja (ca 2 sekundi).
5.6 Mag4Mag, Shot4Shot ja põrkepallis on piisava ruumi puhul minimaalne vahe 10m, vastasel juhul nii kuidas mahub, vang võib öelda, et 10m reegel ei kehti.
5.7 Füüsiliselt peavad olema mõlemad osapooled nähtavad vähemalt peajagu kui nad lasevad, viskavad või sihivad.
5.8 Guntoss ajal võib valvur öelda, et vang alustaks enne.
6. Mapid
6.1 Mappides kus on tegureid mis tekitavad mängijatele laggi on keelatud kasutada.
6.2 Summeris ei tohi puuride ees alla kukkunud vange lasta.
6.3 Mappides kust saab relvi läbi seina ei tohi neid kasutada.
6.4 Zombie ning shark day ajal ei tohi summeri katusele minna ning augusti sillale.
6.5 Legos ei tohi teha seda mängu kus viid vangid ruumi ning lased läbi seina.
6.6 Mappidest välja/peale minek on keelatud isegi kui ilma abita saab.
 - Bravo katus  - Chernobyli mapi alumine äär
7. Adminid/VIPid
7.1 Iga map peab kestma vähemalt 25 minuti ja siis võib teha vote.
7.2 Kick, slap ja slay commandeid kasutada ainult hoiatuste tegemiseks ja korrale kutsumiseks.
7.3 Ban commandi kasutada ainult juhul kui oled veendunud, et ban on täiesti asjakohane.
 - Väära kasutamise eest on võimalus, et õigused eemaldatakse ilma hoiatuseta
7.4 SuperVIP õigustega mängija on kohustatud jälgima ka teisi mängijaid, et reeglite rikkumist ei toimuks.
Terminid
Valvur Counter-Terrorist (CT)
Vang Terrorist (T)
LR Last Request, vangil on võimalus teha 1v1 võistlus elusate valvuritega (CMD: !lr).
Simon Vangla pealik, ainuõige isik jagama käske vangidele.
Freekill Valvur tapab vangi ilma põhjuseta.
Kommunikatsioon Suhtlemine üksi, üksteisega või mitmekesi.
Ghost Kommunikeerid surnuna elusa mängijaga, et jagada talle mängusisest infot.
Camp Ootama enam-vähem ühes kohas (liikumise trajektoor ~15m [Pool bravo (map) esimest korrust]) kauem kui 5sek.
C4/Allahu pomm Hävitusrelv, käib relva alla nagu M4, deagle jms.
Teise järgulised "relvad" Zeus, molotov ja granaat (Smoke, decoy ja flash ei kuulu sinna alla)